Yhtiömme hoitaa seuraavat Sorvakon alueen asunto-osakeyhtiöt

Asunto-Oy Länsiranta Kalevantie 11 A ja B
Asunto-Oy Sorvakon Lounaisranta Kalevantie 13
Asunto-Oy Varttivuori Kalevantie 15
Asunto-Oy Tiiliranta Kalevantie 17
Asunto-Oy Hummi Ainonkuja 4
Asunto-Oy Sorvaharju Väinämöisenpolku 2 (rivitalo)
Asunto-Oy Sorvakallio Väinämöisenpolku 4 (rivitalo)

 

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN 1.7.2010

ILMOITA KORJAUSTÖISTÄ ENNAKKOON

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisesti osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle remontista aina, kun se voi vaikuttaa talon rakenteisiin tai naapurihuoneistoihin. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja ennen remontin aloittamista. Ilmoitukseen pitää myös liittää mukaan tarvittavat selvitykset remontin toimenpiteistä.

Mitkä remontit pitää ilmoittaa ?

 • kylpyhuone- tai keittiöremontti
 • hanojen ja WC-istuimen vaihto
 • remontti, jolla voi olla vaikutusta lämmitysjärjestelmään. vedenjakeluun, sähköihin, viemäröintiin, ilmastointiin tai akustiikkaan (esim. seinien siirtäminen)
 • lattiaremontti, jos sillä voi olla vaikutusta esim. äänieristykseen (muovimatto vaihdetaan parkettiin)

Jos olet epävarma, kuuluuko remontista ilmoittaa, kysy isännöitsijältä

Mitä remontteja ei tarvitse ilmoittaa ?

 • pienet pintaremontit, kuten seinien tapetointi tai maalaus

Milloin pitää ilmoittaa ?

 • ennen remontin aloittamista

Kenelle ilmoitetaan ?

 • isännöitsijälle, joka vie ilmoituksen tarvittaessa hallituksen käsiteltäväksi ennen remontin aloittamista

Mitä ilmoitetaan ?

 • osakkaan nimi ja yhteystiedot
 • tarkka osoite
 • mitä korjataan
 • milloin korjataan (remontin alkamisaika ja sen kesto)
 • kuka remontin tekee (myös suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja työn valvojien nimet, yhteystiedot ja Y-tunnukset)

Miten ilmoitetaan ?

 • kirjallisesti (suunnitelmat liitteeksi)
 • isännöitsijän toimistosta saa lomakkeen ilmoituksen tekemistä varten

Ilmoituskäytännöstä johtuvat kustannukset ?

 • yhtiöllä on oikeus veloittaa osakkeenomistajalta ilmoituksen käsittelystä ja työn valvonnasta aiheutuvat kustannukset
 • Sorvakon asunto-osakeyhtiöissä yhtiöt maksavat kylpyhuoneremonttien valvonnasta aiheutuvat kustannukset, ja vastavuoroisesti osakas maksaa vesieristystyön kustannukset

Suoritetuista toimenpiteistä yhtiö pitää ns. muutostyörekisteriä. Suoritetut muutostyöt näkyvät isännoitsijäntodistuksessa.

Osakkaalla on vahingonkorvausvelvollisuus, jos remontti aiheuttaa vahinkoa taloyhtiölle tai muille asukkaille.

Kun yhtiöjärjestykset muutetaan uuden AOYL:n mukaiseksi tullaan päättämään osakkaan ja yhtiön välisestä kustannusten jaosta mahdollisesti laista poikkeavalla tavalla mm. vesieristysten ja WC-istuinten osalta.

Ennen kuin yhtiöjärjestykset on muutettu, muutostyölupia myönnetään vain sillä ehdolla, että osakkeenomistaja sitoutuu yhtiöissä omaksutun käytännön mukaisesti maksamaan vesierityskustannukset ja WC-istuimen uusimisen.


ILMOITUKSEN SISÄLTÖ

Taloyhtiön nimi:

Osoite:

Osakkaan tiedot:

Nimi

Osoite

Puhelin- ja sähköpostiosoite

Huoneisto, jossa toimenpide tehdään: (esim. A2)

Suunniteltu toimenpide/ kunnossapito- ja muutostyö:

Ilmoitusvelvollisuus koskee lähes kaikkia muita osakkaan suorittamia töitä paitsi maalaus- ja tapetointitöitä. Osakkaan ilmoituksen tulee sisältää selostus aiotusta työstä. Ilmoituksen tulee olla sisällöltään sellainen, että isännöitsijä tai hallitus pystyy ilmoituksen perusteella arvioimaan toteutettava työn vaikutuksia yhtiön kunnossapitovastuulla oleviin rakennuksen tai kiinteistön osiin tai kiinteistön ulkonäköön. Ilmoitusta täydennetään tarvittavilla liitteillä kuten suunnitelmilla, työtapaselostuksilla ja piirustuksilla.

Tässä ilmoitetaan esim. suihkusekoittimen vaihto, kylpyhuoneen kaakeleiden uusiminen vesieristeineen, kylpyhuoneen paikan muuttaminen, kylpyhuoneen pinnoitteiden uusiminen ja laajentaminen, saunan rakentaminen vaatehuoneeseen, olohuoneen muovimaton vaihtaminen parkettiin,

1. Rakennustekniset työt:

Ilmoitetaan huoneistossa suoritettavat rakennustekniset työt. Esim. Kylpyhuoneesta poistetaan lattia- ja seinälaatat, vesieristys uusitaan X-vesieristysjärjestelmällä (ks. liitepiirros). Vesieriste ulotetaan lattian lisäksi seinille. Seinät vesieristetään lattiasta kattoon. Lattia ja seinät laatoitetaan.

Ilmoitetaan rakennusteknisten töiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro:

Ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja y-tunnus. Y-tunnus voidaan selvittää osoitteesta www.ytj.fi.

2. Lämpö, -vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtotyöt:

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai kohdistetaan yhtiön rakennuksen lämmitys, tiedonsiirto-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihtojärjestelmiin. Esim. lattiakaivon tai vesipisteen siirto kylpyhuoneessa tai vesi- ja viemärijohtojen uusiminen huoneistossa.

Ilmoitetaan em. lvi-töiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro:

Ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja y-tunnus. Y-tunnus voidaan selvittää osoitteesta www.ytj.fi

3. Sähkötyöt:

Ilmoitetaan työt, joilla voi olla vaikutusta tai kohdistetaan yhtiön rakennuksen sähköjärjestelmiin. Esim. huoneistoon lisätään pistorasioita ja tehdään sähköjohtoasennuksia sekä uusitaan huoneistokeskus.

Ilmoitetaan em. sähkö töiden suorittaja, Y-tunnus, liite nro

Ilmoitetaan urakoitsijan nimi, osoite ja y-tunnus. Y-tunnuksen voi selvittää osoitteesta www.ytj.fi.

Erityisesti sähkötöissä on varmistettava myös työtä suorittavan henkilön asennuspätevyys.

Osakkaan asettama valvoja/työnjohto:

Ilmoitetaan osakkaan oma valvoja tai pätevöitynyt työnjohtaja. Nimi ja/tai yritys ja ammatti.

Esim. Lvi-insinööri Emmi Epätoivo, Insinööritoimisto Epätoivo Ky.

Arvioitu aloituspvm päättymispvm:

Ilmoitetaan osakkaan arvioima aloituspvm ja remontin mahdollinen kesto.

Ilmoituksen liitteenä olevat suunnitelmat ja piirustukset ja työtapaselostukset

Luetellaan liitteet ja liitetään asiakirjat ilmoitukseen.


LINKKEJÄ VEROHALLINNON SIVUILLE

Korkojen vähentäminen henkilöverotuksessa

Vuokratulojen verotus

Oman asunnon myyntivoiton verotus