VALTAKIRJA

 

 

 

 

Valtuutettu: ______________________________

 

Valtuutan yllä mainitun henkilön käyttämään minulle Asunto-Oy _____________________

huoneiston n:o __________hallintaan oikeuttavien osakkeiden n:ot _________________

osakkeenomistajana yhtiökokouksessa kuuluvaa puhe- ja äänivaltaa.

Valtuutus on voimassa toistaiseksi ! /

Valtuutus koskee kokousta, joka pidetään       .      .20_____

 

Päiväys

______/______20_____

 

 

 

____________________________

 

allekirjoitus ja nimenselvennys