Kokoukset

Valtakirjaedustus

Jos osakkeet ovat yhteisomistuksessa ja kysymys ei ole talossa asuvista avio- tai avopuolisoista, kokoukseen saapuva edustaja tarvitsee valtakirjan kaikilta yhteisomistajilta, ellei sellaista ole jo aikaisemmin uuden lain voimassa ollessa (1.7.2010 jälkeen) yhtiölle toimitettu.

Henkilöltä, jolla on täysi hallintaoikeus huoneistoon (myös osallistumisoikeus yhtiökokoukseen erikseen mainittu esim. hallintaoikeustestamentissa), ei vaadita valtakirjaa.  Hallintaoikeus on oltava merkittynä osakeluetteloon.

Normaalisti esim. leskeltä vaaditaan valtakirja, vaikka hänellä olisikin hallintaoikeus huoneistoon.  Sama koskee myös esim. tilannetta, jossa vanhemmat ovat luovuttaneet omistusoikeuden lahjakirjalla lapsilleen, mutta ovat pidättäneet itsellään hallintaoikeuden.

Varminta on toimittaa yhtiölle toistaiseksi voimassa oleva valtakirja aina silloin, kun on kyse muusta kuin talossa asuvien puolisoiden yhteisomistuksesta. Silloin osallistumisoikeus yhtiökokouksessa suoritettaviin äänestyksiin on turvattu.

Valtakirjamallin voi kopioida näiden kotisivujen Asunto-osakeyhtiöt sivun alasivulta.