Turvallisuus

Porraskäytävä vaaranpaikka kerrostalopaloissa

Kerrostalossa asukkaiden on tärkeää osata toimia turvallisesti tulipalon sattuessa. Palavasta asunnosta leviää herkästi paljon myrkyllistä savua porraskäytävään. Naapuriasukkaiden onkin tulipalon aikana turvallisinta pysytellä omassa asunnossaan ovet suljettuina. Kerrostalot on rakennettu niin, ettei palo pääse helposti leviämään asunnosta toiseen. Savuisen portaikon kautta ei saa pyrkiä ulos, sillä savu tainnuttaa nopeasti!

Porraskäytävät on hätätilanteiden varalta pidettävä jatkuvasti kulkukelpoisina. Niille ei saa jättää mitään tavaraa edes väliaikaisesti. Erilaisissa nopeaa toimintaa vaativissa hätätilanteissa tavarat ovat tukkeena niin pelastajien kuin asukkaidenkin kannalta. Lisäksi tavarat houkuttelevat ilkivaltaan. Esimerkiksi palamaan sytytetty lastenvaunu täyttää parissa, kolmessa minuutissa koko porraskäytävän myrkyllisellä savulla.

Pelastustiet piha-alueella on niin ikään pidettävä vapaina. Hälytysajoneuvoille ja pelastuskalustolle varatuilla teillä ei saa olla autoja, istutuksia, tuuletustelineitä tai muita esteitä.

Isännöitsijän sekä taloyhtiön hallituksen ja turvallisuuspäällikön vastuulla on opastaa asukkaita niin, ettei kukaan tietämättömyyttään vaaranna koko talon turvallisuutta tai hätätilanteessa omaa turvallisuuttaan. Vastuuhenkilöiden tehtävänä on huolehtia kuntoon myös pelastussuunnitelma eli lakisääteinen selvitys talon turvallisuusjärjestelyistä.


Nämä ja monet muut asumisen turvallisuuteen liittyvät asiat löytyvät Suomen Pelastusalan Keskusliiton (SPEK) nettisivuilta. 

Sivuille pääset esim. alla olevasta linkistä

 http://www.spek.fi/Suomeksi/Paloturvallisuus/Kodin_turvaopas.iw3 Sähkö pihapiirissä ja ulkona -linkin alta löytyvät moottorin lämmitystä koskevat ohjeet.


 

Jokaiseen Sorvakon asuntoon on muutama vuosi sitten jaettu pysyvästi säilytettäväksi huoneiston käyttöohjekansio, jossa ovat myös turvallisuusohjeet ja talon pelastussuunnitelma.

Olettehan muistanut säilyttää kansion!


Autopistorasiakotelot pidettävä lukittuina ja liitosjohto irroitettava pylväästä, kun lähdetään liikkeelle

Autopaikan vuokraajien noudattavan auton moottorin ja sisätilan lämmityksestä laadittuja turvamääräyksiä ja lainsäädäntöä.

Lue: www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/etu.html