Yhteystietoilmoitus asuntoyhtiölle

Nimi
Osoite
Puhelin
Sähköposti
Ilmoitus sähköpostiosoitteesta
Minulle voi lähettää kokouskutsut ja muut yhtiön tiedotteet alla olevaan osoitteeseen
Sähköpostiosoite
Ilmoitus koskee omistamaani huoneistoa:
Postiosoitteeni on muuttunut
Uusi postiosoitteeni on